بــروز موبایل

banner ads banner ads banner ads banner ads

 تبلت دانش آموزی A32_a32_28

 

 

 

تبلت دانش  A32_a32_28

فایل فلش کم یاب

 

 

Device Model   : A32
Device CPU     : MT6577
Device Version : 6 (4.1.2)
Device Compile : 11/15/2017 2:45:16 AM

Device main id: AM176_MB_V1.2

 

داخل فایل کم 7z حجم با سرعت بالا

 

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها